BIỆT THỰ NAM QUANG 1

16:07 | 04/01/2021

Công trình: Biệt Thự Nam Quang 1

Chủ đầu tư: Anh Sơn

Địa điểm: Khu Phố Nam Quang 1, Tân Phong, Quận 7, Thành phố Hồ Chí Minh

Thời gian: năm 2020

Hạng mục: cung cấp, lắp đặt hệ thống nước nóng năng lượng mặt trời 180L

Giá trị gói thầu: xxx vnđ

z2261970788027_827ff84d23b74f4f57a61f3e19533360.jpg (212 KB)

 

 

z2262057783241_7cd6dd9e50ab142c3cc949c77acff53d.jpg (1.33 MB)

16:07 | 04/01/2021