CHUNG CƯ LA ASTORIA

14:46 | 04/01/2021

Công trình: Chung Cư La Astoria

Chủ đầu tư: Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Xây Dựng An Gia Hưng

Địa điểm: Phường Bình Trưng Tây, Quận 2, Hồ Chí Minh, Việt Nam

Thời gian: năm xxxx 

Hạng mục: cung cấp, lắp đặt hệ thống nước nóng năng lượng mặt trời xxx, (bồn chứa, tấm thu nhiệt, bơm nhiệt, ...)

Giá trị gói thầu:xxxx

astoria..jpg (188 KB)

 

fec115ceb5d753890ac6.jpg (367 KB)

 

702f4c3eddb63ee867a7.jpg (221 KB)

 

astoria.....jpg (86 KB)

 

astoria1.jpg (200 KB)

 

astoria....jpg (267 KB)

14:46 | 04/01/2021