BIỆT THỰ SUNRISE CITY - KHU HIM LAM - QUẬN 7

09:51 | 15/01/2021

Công trình: Biệt Thự Sunrise City, Khu Him Lam, Quận 7

Chủ đầu tư: Chị Hoa

Địa điểm: Biệt Thự Sunrise City, Khu Him Lam, Quận 7

Thời gian: năm 2021

Hạng mục: cung cấp, lắp đặt hệ thống nước nóng năng lượng mặt trời 300L

Giá trị gói thầu: xxx vnđ

z2280055550390_e51c2e9c8e2c9a88cf5de201113f7ff8.jpg (861 KB)

z2280055547246_cbac758961178d1ebeab7332bca7c0c3.jpg (1.07 MB)

09:51 | 15/01/2021