BIỆT THỰ LUCASTA KHANG ĐIỀN

15:48 | 04/01/2021

Công trình: Biệt Thự 4F_Khu Biệt Thự LUCASTA

Chủ đầu tư: Anh Hiệp

Địa điểm: Khu Biệt Thự LUCASTA, Đường Liên Phường, Phường Phú Hữu, Quận 9

Thời gian: năm 2020

Hạng mục: cung cấp, lắp đặt hệ thống nước nóng năng lượng mặt trời 180L

Giá trị gói thầu: xxx vnđ

z2262002782891_c943d57476405a41af9b1cc3e7bef36e.jpg (156 KB)

15:48 | 04/01/2021