BIỆT THỰ DP-71

15:57 | 04/01/2021

Công trình: Biệt Thự DP-71 Tiểu Nam

Chủ đầu tư: XXX

Địa điểm: Khu Biệt Thự DRAGON PARC Phước Kiển, Nhà Bè, Hồ Chí Minh

Thời gian: năm 2020

Hạng mục: cung cấp, lắp đặt hệ thống nước nóng năng lượng mặt trời 300L

Giá trị gói thầu: xxx vnđ

z2262035565323_9bae6db682117a194f902a6f7ac4b3a5.jpg (1.23 MB)

 

 

z2262006034624_017c6885330d7937d0079998d91b5a47.jpg (185 KB)

 

z2262006042794_8ee9feb25388057d174aed6e9d73610f.jpg (163 KB)

15:57 | 04/01/2021