Terracotta Dalat

10:27 | 01/03/2021

Công trình:  Terracotta Dalat

Chủ đầu tư: Terracotta Hotel and Resort Dalat

Địa điểm: Phân khu chức năng 7.9, KDL hồ Tuyền Lâm, Lâm Đồng 

Thời gian: năm 2021

Hạng mục: cung cấp lắp đặt hệ thống nước nóng năng lượng mặt trời 5 panel Solahart và bồn bảo ôn Rheem  

Giá trị gói thầu: xxx vnđ

z2313430333843_68b0310c066185706c0fcd603ad83986.jpg (485 KB)

z2314423323198_8930806ff8a3a19d2ffe1f129281bf00.jpg (284 KB)

10:27 | 01/03/2021